Kinas president kanske på livstid

I Kina har en grundlag blivit ändrad. Lagen sa att presidenten får sitta i max tio år. Nu finns det inte längre någon maxtid.

 

Maxgränsen för hur länge Kinas president får vara president har tagits bort. Tidigare har Kina haft en lag som sagt att samma president inte får vara president längre än tio år. Nu har den lagen röstats bort.

 

Kinas president heter Xi Jinping. Han har varit president sedan 2012. Han har ändrat på grundlagen så att han kan vara president längre än vad han annars skulle ha fått. Kina har nästan 3000 ledamöter, det är ledamöterna som röstar igenom förslag till lagändringar. I omröstningen i frågan om att förlänga presidenttiden, röstade alla utom fem ledamöter ja till lagändringen.

 

Många är rädda för att Kinas demokrati blir mer och mer en diktatur. Det betyder att presidenten går från att vara vald av folket till att bli diktator som bestämmer över folket. Presidenten har tagit till fånga många som inte tycker som honom.