Veckans fördjupning: Vikingarna

En ritad diskett

Ta del av tidigare News of the day:

Arkiv med powerpoints

 

 

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:

Vikingar Powerpoint

 

 

 

Länge har man trott att vikingatiden dominerades av män. Men nu har forskare kommit fram till att kvinnorna också hade stort inflytande. Därför handlar Veckans fördjupning om vikingar. Läs mer i barnens artikel.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

 

Bilder till fördjupningen

 

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar