Läraren Sofia Röstlund och elever på Sofielundsskolan i Malmö.Meningsfulla uppdrag

 

Sofia Röstlund är lärare på Sofielundsskolan i Malmö. Hennes 2:or är en av de klasser som har deltagit i MiniBladets Reporterskola.

 

– Vår klass har arbetat med Reporterskolan på flera olika sätt. Inför uppdragen har vi kunnat använda oss av Reporterskolan för att samla information och kunskaper kring uppdragen. Det har också funnits övningar som eleverna har kunnat göra innan de börjat med själva uppdraget.

Deras första uppdrag var Läsarbilden, där de skulle ta en bild på temat “Aktiv fritid” och skicka in till MiniBladet. Deras andra uppdrag har varit Enkät, där eleverna fick komma på egna frågor under temat Halloween för att sedan hitta personer att fråga och fotografera.

 

Resultatet av enkäten publiceras idag till vår artikel om Halloween. Alla de insamlade svaren fick tyvärr inte plats i dagens tidning, men kan däremot läsas på vår webb.

– Genom att de blir publicerade känner alla att det som de gör betyder något. Och den direkta responsen och den tydliga mottagaren gör att det de skriver blir meningsfullt.

 

Uppdragen gav också mervärde på andra sätt:

– Samarbetet har fungerat bra och uppdragen har gett upphov till flera nya intressanta diskussioner i klassen. Till exempel kring arbetet med enkätfrågor diskuterade vi att hur vi ställer frågor faktiskt kan avgöra vilka svar vi får. De flesta av eleverna hade aldrig innan behövt reflektera kring ledande frågor eller slutna och öppna frågor.

Sofia ser också andra positiva aspekter av arbetet med Reporterskolan, framför allt upplever hon att uppdragen på många sätt är ämnesövergripande. I ämnet bild har de till exempel funderat kring hur de fotograferar bäst.

– Vi har fått testa att fotografera på olika sätt för att upptäcka hur man bäst tar ett porträtt, till exempel om fokus ligger på den som svarar eller det som är runtomkring.

 

Kort om MiniBladets Samarbetsmodell:

Reporterskolan är en del av den samarbetsmodellen som MiniBladet utvecklar. I samarbetsmodellen skapar MiniBladet lokala nyhetssajter för ALLA barn, med mål att få igång ett lokalt engagemang där barnens egna nyheter ska vara lika viktiga som världsnyheterna. Barnens texter och bilder publiceras både på MiniBladet och i samarbetande dagstidningar.

 

Genom ett aktivt deltagande uppmuntras både det egna skrivandet och intresset för att läsa. Dessutom skapar vi ett journalistiskt medborgarnätverk, där alla barn inkluderas genom att det är kostnadsfritt och tillgängligt för alla oavsett förutsättningar.

 

Pilotprojekt för samarbetsmodellen har under två år testats i Göteborg, Svedala och Malmö. Under de två åren har vi tagit fram Reporterskolan med regelbundna språkutvecklande uppdrag och spännande tävlingar som barn och elever har skickat in fantastiska bidrag till. Inom uppdragen behandlar vi läs- och skrivkunnighet, samhällsorientering, källkritik, journalistik och mycket mera.

– Tack vare Post- och telestyrelsen har vi haft möjlighet att utveckla Reporterskolan, våra lokala nyhetssajter samt spännande uppdrag och tävlingar. Nu har även Myndigheten för press, radio och tv gett stöd till att vi testar samma projekt i fler delar av Sverige. Men för att MiniBladet ska kunna fortsätta att utveckla Samarbetsmodellen tillsammans med skolor och fritidshem behöver vi hjälp av fler lokala sponsorer, säger Maria McShane, grundare och initiativtagare till MiniBladet.

Fler Tips!