Lärare

Vilka regler ska finnas i skolan?

Skolmiljön måste vara bra för att alla ska kunna lära sig på rätt sätt. Men hur ska lärare göra för att hålla klassrummen lugna?

NWT: Enkät till lärare på Östra skolan i Sunne

Hur är det egentligen att vara lärare? Här är några frågor till tre lärare som berättar hur de tycker det är att vara lärare. 

Många lärarbyten i vissa skolor

Det finns inte tillräckligt med behöriga lärare. Det betyder att lärarna byts ut ofta i vissa skolor.

Skolan som valfråga

Inför valet diskuterar politiker från de politiska partierna olika valfrågor. En stor valfråga är skolan.

Fyra av fem lärarstudenter slutar

Det finns inte tillräckligt många lärare i Sverige i dag.

Mer pengar till skolorna

Regeringen ska satsa mer pengar på skolan. Pengarna ska göra så att alla får samma möjlighet att få godkända betyg.

Han är Sveriges bästa lärare

Sveriges bästa lärare heter Joakim Björkman. Det har Sveriges elever bestämt tillsammans med Lilla Aktuellt.

Dåligt betyg för svensk skola

Den svenska skolan har kritiserats. Elever lär sig mindre och får sämre resultat på prov.