Lunds universitet

Unga blir sämre på svåra ord

Unga människor blir allt sämre på att förstå svåra ord, säger forskare. Forskarna säger att det kan bero på att färre ungdomar läser pappers...

Fåglar i städer klarar mer stress

Forskare från Lunds universitet har studerat talgoxar för att se hur de mår i olika miljöer. De säger att fåglar som bor i storstäder kan ha...

Varför har zebran ränder?

Forskare från hela världen har undrat det. Ända sedan 1800-talet. Nu har en svensk forskare kanske löst gåtan.