trafik

Föräldrar vill ha säkrare skolväg

Skolvägen är inte alltid säker för barn i Malmö. Ibland korsar bilvägar utan trafikljus och farthinder.

Fru Gårman hjälper dig att gå över gatan

Platser som man går över vägen kallas övergångsställen. Där finns Skylten Herr Gårman uppsatt. Nu har han fått sällskap av Fru Gårman....