Trafikverket

Stormen Alfrida drog fram över Sverige

I natt drog stormen Alfrida fram över Sverige. Många är utan ström efter stormen och vissa tågsträckor är avstängda.

Halkolyckor kan undvikas med uppvärmd trottoar

Under vintern är det vanligt med halkolyckor. Trafikverket säger att uppvärmda gator och trottoarer kan minska halkolyckorna.

Många fel på tågspåren

Många tåg har varit försenade på sista tiden. Många av förseningarna beror på fel med järnvägsväxlarna på tågspåren.