Många av Sveriges kor mår dåligt

Kor

Många av Sveriges kor mår dåligt.

Mjölken vi dricker kommer från kor som lever på olika gårdar runt om i landet. Men 200 gårdar bröt mot djurskyddslagen under 2019.

 

Djurskyddslagen är till för att djuren ska skötas på rätt sätt, så att de mår bra. Om människor inte tar hand om sina djur så bryter de mot lagen.

 

SVT:s program Uppdrag granskning upptäckte att korna mådde väldigt dåligt på en gård i Hälsingland. Gården levererar mjölk till det stora företaget Arla som finns i många butiker i Sverige.

 

Det är Länsstyrelsen som kontrollerar att gårdarna tar hand om sina djur på rätt sätt. SVT bad därför Sveriges 21 Länsstyrelser om deras rapporter. I rapporterna visar det sig att 210 gårdar inte följde djurskyddslagen under 2019.

 

I Länsstyrelsernas rapporter går det att läsa om kor som är smutsiga, skadade, sjuka eller magra. Dessutom har en av djurägarna dömts för djurplågeri tidigare.

 

38 av de 210 gårdarna som brutit mot djurskyddslagen levererar mjölk till Arla. Så här säger Arlas chef om saken.

– För det första vill jag säga att dålig djuromsorg aldrig är okej. Vi ser allvarligt på den här typen av problem. Vi inser ju också att vårt kvalitetssystem har brister som vi nu måste åtgärda och vi är i full fart att åtgärda, säger Patrik Hansson, VD för Arla.

Mjölk kommer från kor.
Korna bor olika gårdar runt om i landet.
Men nu har det visat sig att
många kort inte mår så bra.

 

Det finns en lag som heter Djurskyddslagen.
Den säger att alla som har djur
måste ta bra hand om djuren.

 

Men tv-programmet Uppdrag granskning
visade att en gård i Hälsingland bröt mot Djurskyddslagen.
Och de visade sig att det inte var den enda gården
som bröt mot lagen.

 

Många gårdar runt om i landet
behandlar inte korna på rätt sätt.
210 gårdar i Sverige har brutit
mot Djurskyddslagen.