Läsförmågan sjunker hos svenska tioåringar

Elever läser olika bra på olika skolor. Foto: Unsplash.

Nyligen kom en ny internationell studie om läsning. Fjärdeklassare som kämpar med sin läsning har blivit fler.

En studie som heter Pirls kollar hur bra fjärdeklassare i olika länder kan läsa. Den senaste Pirls-studien visar att svenska elever som gick i fjärde klass 2021 inte kunde läsa lika som elever som gick i fjärde klass 2016. Det betyder att svenska elever var bättre på att läsa tidigare.

Det betyder inte att alla fjärdeklassare har blivit sämre på att läsa. Många elever läser bra, men de elever som inte läser så bra har blivit fler. 

En anledning att till läsförmågan har sjunkit kan vara coronapandemin. Men det finns flera anledningar.

Till exempel skiljer sig läsförmågan åt mellan olika skolor. Det spelar roll vilken skola eleven går på. Det spelar också roll var eleven bor.  

Skolminister Lotta Edholm sa på en presskonferens att hon är orolig för att läsförmågan sjunker bland barn och unga.

– Svensk skola behöver gå tillbaka till grunderna. Fokus ska ligga på grundläggande färdigheter som att läsa, skriva och räkna, sa skolminister Lotta Edholm på presskonferensen.

Men trots att Sveriges läspoäng har sjunkit i studien så är de svenska eleverna bättre än i många andra länder. Endast Singapore, Hongkong, Ryssland och England har bättre resultat än Sverige.

Nyligen kom en stor undersökning
om hur bra elever i hela världen läser.
Undersökningen heter Pirls.

 

Pirls-undersökningen visar
att fler elever i fjärde klass i Sverige
har blivit sämre på att läsa.
2016 var det alltså färre fjärdeklassare
än nu som hade svårt för att läsa.

 

Varför fler elever i dag har svårt för att läsa
kan bero på många olika saker.
Till exempel kan det bero på att
coronapandemin störde många elevers skolgång.

 

Pirls-undersökningen visar också
att det är stor skillnad på vilken skola elever går på.
I vissa skolor läser många fjärdeklassare bra
men på andra skolor har eleverna svårare för att läsa.