Du har tagit den där roliga bilden på ditt barn. Du går snabbt vidare till Instagram eller Facebook, lägger upp bilden och får hjärtan och tummar upp från dina vänner. Känns det här igen? Det här beteendet kallas för sharenting. Men barnen vill inte att vuxna delar bilder på dem utan att fråga först.

 

På vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala frågade forskargruppen Child Health and Parenting (CHAP) barn om vad de tycker om att föräldrar delar bilder på dem i sociala medier. 

 

Barnen, som var i snitt 9 år, fick kryssa i på en skala hur okej det var att vuxna delade bilder på dem. Mest okej var att skicka bilder till släktingar. Minst okej var att lägga upp bilder på sociala medier utan att fråga. De tyckte inte heller om att föräldrar skrev om dem på sociala medier utan att be om lov. 

 

Karin Fängström är mödra- och barnhälsovårdspsykolog och ger ofta råd om sharenting till föräldrar. Hon tycker att vi ska fråga oss själva varför vi vill dela bilden eller informationen och om vi skulle vilja att någon gjorde detsamma mot oss. 

– Man behöver tänka på att bilden kommer finnas kvar digitalt och fundera på om barnet kan komma att skämmas för den i framtiden, säger Karin Fängström.

 

 

 

 

 

Gustav Sigala Haggren

Fler Tips!