Porträttbild på Pia Eklund

Bättre skydd för våldsutsatta barn

 

Vi bryter tystnaden verkar för att höja våldsutsatta kvinnor och barns röster. På sociala medier delar de berättelser och situationer ur verkligheten för att belysa de våldsutsatta kvinnornas och deras barns utsatta situation. 

 

– Det gäller både det synliga och det osynliga våldet och det som vi kallar för eftervåldet, säger Pia Eklund som är grundare till organisationen som drivs av den ideella insamlingsstiftelsen Respira.

 

Pengarna som Respira samlar in går bland annat till familjer i behov. Pia menar att kunskaper om våldsutsatta kvinnor och barn behöver öka i samhället i stort.

 

– Framförallt så saknar viktiga instanser som socialtjänst och domstol insikt och kunskap men även skola, förskola, bvc och likaså allmänheten. Många tror att när man lämnar en våldsam relation så är det över, men det är långt i från verkligheten. Om man har gemensamma barn så blir situationen i många fall ännu värre när man lämnar relationen eftersom barnen sedan ofta används som vapen av förövaren för att fortsätta utöva makt och kontroll.

 

Vi bryter tystnaden startade 1 september 2018. Initiativet kom av en grupp som upplevde att kvinnor som lämnat våldsamma relationer inte fick den förståelse och det stöd de behöver.

 

– Till exempel tycker vi det är helt bakvänt att kvinnor och barn ska gömma sig på skyddade boenden medan förövaren går fri. Vidare ville vi protestera mot att de som har gemensamma barn med förövaren många gånger skräms till tystnad. Om man visar oro för att barnet ska umgås med förövaren, påtalar brister i deras föräldraskap eller på något sätt försöker skydda barnen, så anses man besvärlig och kan anklagas för att “smutskasta” förövaren. I många fall anklagas hon även för föräldraalienering om barnen inte är välvilligt inställda till den förälder som de av helt naturliga orsaker är rädda för. Ansvaret läggs ofta på den våldsutsatta kvinnan istället för förövaren, säger Pia.

 

Hon menar att den våldsutsatta kvinnan ofta måste vara den som ska motivera barnen till umgänget med förövaren.

 

– Barnens trygghet och egen vilja har helt kommit i skymundan för vad man kallar “barnets rätt till båda sina föräldrar” som i praktiken handlar om ett tvång och inte en rättighet. Det finns idag inget sätt för ett barn att komma undan umgänget om det inte svävar mellan liv och död. Och så långt ska det självklart inte behöva gå, säger Pia.

Vi bryter tystnaden vill sprida kunskap så att både de utsatta och omgivningen ska känna igen våldet. Dels för den utsatta att se att hon behöver ta sig därifrån, dels för omgivningen att sträcka ut en hand och hjälpa. När en kvinna lämnar relationen och behöver skydd vill Pia att barnen får ett bättre skydd.

 

– Vi vill att alla barn ska komma till tals och att man gör riktiga vårdnadsutredningar med specialutbildade psykologer som kan utreda vad barnen mår bäst av och utesluta att barnen har blivit ”hjärntvättade”, säger Pia.

 

Likaså vill de att de som beslutar i vårdnads- och umgängestvister ska vara bättre utbildade. Pia vill till exempel att nämndemännen ska plockas bort från den här typen av ärenden och hänvisar till Spanien som en förebild.

 

– I Spanien har man särskilda familjerättsdomstolar och till dem finns det specialutbildade psykologer knutna som utför de vårdnadsutredningar som ligger till grund för besluten. Barnen får genom lek, teckningar och avslappnade samtal komma till tals utan föräldrarnas inblandning och på så sätt är chansen större att det blir ett bra beslut som är förenligt med barnets bästa, på riktigt.

 

Nanna Munthe Salemark

 

2019-10-26

Fler Tips!