Delaktiga och nyfikna elever

 

Fanny Hjortsfeldt är lärare i årskurs 4 till 6 på Stodeneskolan i Karlstad. Hennes elever arbetar med MiniBladets nyheter och svarar ofta på frågorna i veckans enkät.

 

Porträttbild på läraren Fanny Hjortsfeldt

Hur har ni som klass arbetat med MiniBladet?

 

– På vår skola har vi jobbat med Minibladet genom att vi har läst tillsammans och diskuterat nyheter i helklass. Därefter har eleverna fått svara på tre frågor i sin Minibladet-bok. Det är ett bra sätt att få eleverna intresserade av nyheter och de blir medvetna om vad som sker i samhället. Nästa år kommer våra nuvarande fjärdeklassare att bli våra MiniBladet-reportrar, det ser de fram emot.

 

Vad tycker dina elever om arbetet?

 

– Eleverna har lärt sig om många olika ämnen, de har fått ta ställning och reflektera, analysera och argumentera varför de tycker som de tycker. MiniBladets artiklar har varit bra eftersom de har fått träna på att uttrycka sin åsikt. Artiklarna har handlat om många olika ämnen som trafikregler, godis, att lyssna på ljudböcker och längre skoldagar. Jag upplever att eleverna har tyckt att det har varit roligt och att de har varit engagerade i de olika frågorna.

 

Hur ser du som lärare på MiniBladet som en del av undervisningen i klassrummet?

 

– För mig som lärare är Minibladet ett bra sätt att få eleverna delaktiga och nyfikna på nyheter. Eleverna får träna på att uttrycka sig och ha en ståndpunkt i olika frågor. Elevernas svar publiceras både i tidningen och på webben, vilket gör att de läser fler artiklar när de går in på MiniBladets hemsida. Det är ett bra och härligt sätt att få reda på mycket om vad som händer i världen.

 

Nanna Salemark

 

2019-05-18

 

Fler Tips!