“Alla tycker att det är jätteroligt”

Leif Olsson är lärare för klass 5B på Sävar skola i Sävar, två mil norr om Umeå. Han har arbetat med MiniBladets reporterskola sedan oktober 2019.

 

Hur arbetar ni med reporterskolan i klassrummet?

– I uppstarten hade vi lektioner om hur en artikel skrivs, hur man gör intervjuer och så vidare. Alla fick ett eget ”reporterblock” att skriva i. Vi jobbar med reporterskolan under en till två lektioner i veckan. Då det är ganska fritt arbete eftersom eleverna befinner sig i olika delar av processen. En del förbereder intervjuer, andra gör intervjuer, research eller
reportage, en del skriver artiklar efter att ha intervjuat. Om det uppstår ett glapp i arbetet så jobbar eleverna med övningar på MiniBladets hemsida.

– En av våra elever gick under två månader i skola i Sydafrika och levererade en artikel om vattenbristen där. Den publicerades och det kändes bra att han fick känna sig delaktig trots avståndet.

 

Hur upplever du att eleverna tycker att det är att arbeta med reporterskolan?

– Alla tycker att det är jätteroligt och många har lärt sig mycket. Fördelen är att man kan jobba tillsammans, både i par och i grupp. Då kommer elevernas olika styrkor fram tydligare. Den som inte är så duktig på skrivande kanske vågar ställa frågorna vid intervjun till exempel.

 

Hur tänker och känner barnen inför att bli publicerade i dagstidning och på webben?

– Det är ju belöningen! Vi har markerat på tavlan hur många reportage och artiklar som vi lämnat in och på klassrumsdörren sätter vi upp alla som publiceras i tidningen. Det är alltid lite spännande när vi börjar jobba och någon hittar en ny artikel som är publicerad på hemsidan.

 

Hur är med kunskaperna kring medie- och informationskunnighet (MIK)? Bidrar
MiniBladets reporterskola till att eleverna får en ökad kompetens inom detta område?

– Ja, absolut! Vilka 11-12-åringar slänger sig med uttryck som ingress och brödtext som om det vore normalt språk?

 

Vad ger arbetet med reporterskolan dig som lärare?

– Det ger en annan slags lektioner, då jag är mer som en redaktör som handleder. I min klass har detta varit väldigt lyckat. Sedan får jag se andra sidor hos eleverna som jag inte får se annars och upptäcker saker som vi behöver jobba med på andra lektioner.

– Att arbeta med reporterskolan ger känslan av att ”göra något på riktigt”, att göra saker i
verkligheten. Det blev särskilt roligt när elevernas intervju med skolans rektor publicerades
för då blev det lite mer ”hallå” i personalrummet också.

Fler Tips!