Veckans fördjupning: Barnkonventionen

En ritad diskett

Ta del av tidigare News of the day:

Arkiv med powerpoints

 

 

En grön pil som pekar nedåt

Ladda ner veckans powerpoint:

Klicka här

 

 

 

Riksdagen har bestämt att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Därför handlar Veckans fördjupning om Barnkonventionen. Läs mer i barnens artikel här.

För att underlätta grejandet i klassrummen har vi tagit fram bilder att använda samt länkar till källor. Vi har även tagit fram en Powerpoint som följer samma struktur som barnens fördjupningsartikel. Efter presentationen i klassrummet får barnen genom fördjupningsartikeln en möjlighet att repetera och befästa de nyvunna kunskaperna. Uppmuntra gärna barnen att dela med sig av sina nya kunskaper till föräldrar.

Barn står på rad

Et barn skriver på ett papper

En doktor lyssnar på ett barns lugnor via ett stetoskåp

Tre barns händer möts ovanför en karta.

Varje vecka ger vi en ledtråd till Veckans fördjupning. Lös rebusen för att få reda på ledtråden:

Fler Arkivet till News of the day – veckans fördjupningar