Förord

FRÖET TILL DEN HÄR BOKEN tog sin tid att gro. Det började egentligen vid köksbordet. Min dotter Alma ville läsa en tidning under frukosten, precis som sin mamma. I brist på bättre gav jag henne ett reklamblad som följt med. Men det borde finnas andra alternativ! I det ögonblicket bestämde jag mig för att skapa en barnvänlig tidning, MiniBladet. Strax efter dess utgivningsstart tog skolprojektet Reporterskolan form och de första genrebaserade övningarna utformades. Under resans gång har många stolta Minireportrar gjort sina röster hörda och därmed har en av Reporterskolans visioner gått i uppfyllelse.

 

Maria McShane är lärare, läromedelsförfattare och lärarfortbildare, som brinner för läs- och språkutvecklingsfrågor. Hennes huvudämne är svenska som andraspråk och hon har 25 års lärar- och pedagogisk erfarenhet att arbeta med ungdomar och vuxna.

 

DEN HÄR BOKEN ÄR EN VIKTIG del av denna vision. Vi har velat göra ett levande läromedel där eleverna steg för steg lär känna tidningens olika genrer – enkäter, reportage m.m. – genom att först studera textexempel och sedan skapa på egen hand. Under tiden som eleverna arbetar med Reporterskolans kapitel, ser de sin egen skol- eller klasstidning växa fram. Samtidigt kan de, via MiniBladet, ta del av journalistiska uppdrag med möjlighet att bli publicerade i MiniBladet och i de tidningar MiniBladet samarbetar med.

 

 

LinneaLinnea Lundborg är genusvetare och redaktör. Hon har tidigare varit redaktör på det normkritiska barnboksförlaget Olika.

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla elever och lärare som testat Reporterskolans uppdrag. Ett extra stort tack till Linnea Lundborg och Sara Nielsen. Linnea har omvandlat projektet från idé till verklighet genom sina många timmar vid skrivbordet. 

 

 

 

Sara Nielsen är sedan 30 år tillbaka lärare för åk 1 – 5 och det är Sara och hennes elever som har testat materialet och vet att det fungerar. 

 

Och Sara har som engagerad lärare bidragit med sitt pedagogiska kunnande samt kommit med osviklig feedback. Tack till övriga medarbetare på MiniBladets redaktion för er medverkan och ert stöd. Tack till Nanna Salemark, vår skickliga journalist. Och tack till Mats Hemberg, vår erfarne mediepedagog. Ett hjärtligt tack även till Matt McShane som möjliggjort detta projekt.

 

 

Nanna är reporter på MiniBladetNanna Salemark har använt Reporterskolan när hon jobbat med minireportrar bland annat på bibliotekens lovaktiviteter i Eskilstuna och Visby.

 

 

 

 

 

 

Maria McShane

Fler Reporterskolan som lärobok