NWT: Då har Karlstad 100 000 invånare

En färsk undersökning visar att Karlstads kommun förväntas ha passerat 100 000 invånare redan år 2025. Det är tidigare än man förut trott.

 

Denna så kallade prognos bygger på uppskattningen att det kommer att byggas 3 800 nya bostäder fram till 2025. Men också att många fortsätter att flytta in till Karlstad från övriga delar av länet och att barnafödandet förväntas öka.

 

– Ja, det finns lite nya antagandet som har påverkat det. Till exempel att befolkningen de senaste två åren har ökat med cirka 1 400 personer per år, ett rejält hopp upp jämfört med tidigare år då ökningen har varit ungefär 1 000 personer, säger Mona Stensmar Petersen, statistiker på Karlstads kommun, till NWT.

 

Några befolkningsgrupper förväntas öka mer än andra under de här åren. Andelen äldre kommer att växa kraftigt. Gruppen 80 till 89 år tros öka med 1 050 personer eller 39 procent.

 

Även de yngre blir fler. Högstadiebarnen beräknas bli cirka 500 fler, (+16 procent) och antalet gymnasieelever tros växa med runt 700 (+22 procent).

 

Vilka stadsdelar som kommer att öka sin befolkning mest beror på var det kommer att byggas flest nya bostäder. Störst uppgång förväntas ske i Viken som tros öka antalet invånare med 1 445 personer till 6 326 personer.

Det blir fler och fler människor
i Karlstad.
Nu visar en ny undersökning
att Karlstad kan få över 100 000 invånare år 2025.

 

Tidigare har man trott att det skulle ta
mycket längre tid att bli 100 000 människor i Karlstad.
Men enligt den nya undersökningen
verkar det bli redan år 2025.

 

Mona Stensmar Petersen är statistiker.
Hon jobbar på Karlstad kommun.
Hon säger att Karlstad får ungefär
1 400 fler personer varje år.
Det är fler än tidigare
då det bara varit 1 000 fler personer per år.

 

Nu gäller det för Karlstad att bygga
tillräckligt många hus så alla får plats.