NWT: Helt förbjudet att grilla

En grill

Just nu är det väldigt varmt. Det gör så att skog och mark blir väldigt torra och lätt fattar eld. Därför är det nu föbjudet att grilla.

Just nu är det väldigt varmt. Det gör så att skog och mark blir väldigt torra och lätt fattar eld. Därför är det nu föbjudet att grilla.

 

Det är väldigt varmt i hela Sverige just nu. Det gör så att marken och skogen blir väldigt torra och kan lätt börja brinna. Därför har Västra Götalands län nu bestämt att det är helt förbjudet att grilla.

 

Förut var det förbjudet att grilla på allmänna platser. Men nu är det även förbjudet att grilla hemma i sin egen trädgård. Det är kanske lite tråkigt men det är för stor risk att det ska börja brinna just nu.

 

Om någon grillar ändå kan den personen få betala dyra böter. När det inte är lika varmt och torrt längre kommer alla få börja grilla igen.

Just nu är det väldigt varmt i Sverige.
Det gör så att marken och skogen
blir väldigt torra.
Därför är det förbjudet att grilla.

 

När någon grillar kan det
komma gnistor på marken.
I vanliga fall är det inga problem.
Men nu är marken så torr
att den kan börja brinna.

 

Västra götalands län har bestämt
att ingen får grilla någonstans.
Men när vädret blir mindre varmt
kan man få börja grilla igen.