Läsarbild

NWT: Kärlek

månen lyser svagt upp konturerna av en hund stående på en person. Hunden tittar kärleksfullt ner på en människan

Kärleksband till hund.

Kärlekens band mellan människa och djur klipps inte av så lätt. I tonåringens ensamhet finns det alltid en lyssnande vän tillhanda.

 

Text av Hanne-Lo Heeren

Kärlekens band mellan människa och djur klipps inte av så lätt. I tonåringens ensamhet finns det alltid en lyssnande vän tillhanda.

 

Text av Hanne-Lo Heeren