Reporterskola

Sydsvenskan: Kränk inte våra rättigheter

Foto: Arkivbild

 

Skurups kommun har bestämt att man inte ska ha slöja på sig i skolan. Min åsikt är att man får tro på vilken religion man vill och man får klä sig hur man vill för att vi lever i ett demokratiskt land. 

 

I Sverige har vi religionsfrihet. Det innebär att alla människor, oavsett ålder eller kön, har rätt att utöva sin religion till exempel genom tradition och ritualer. Det betyder att man får tro på vilken religion man vill, eller så behöver man inte tro på någon religion alls.

 

Slöjförbudet skapar många problem. För det första stannar många barn och mammor hemma för att de inte får ha slöja på sig. Det kan leda till att barnen inte får någon framtid, mamman kan få sparken från sitt jobb och familjen slutar tjäna pengar. Om de inte har pengar så kan de inte betala sin hyra eller för sina kläder och det kan leda till kriminalitet.

 

För det andra lever vi i ett fritt och demokratiskt land som innebär att människorna är lika värda, alla är lika inför lagen, man får klä sig hur man vill och man har rätt att välja sina fria val själv. Om man skapar nya lagar bara för muslimer så blir det orättvist, muslimska medborgare har samma rättigheter som andra medborgare. Dessutom är Sverige inte längre ett demokratiskt land om man inte har rätt att klä sig hur man vill.

 

I Sverige så finns det 800 000 muslimer, enligt en rapport från 2016. Slöjförbudet kan leda till att de flyttar från landet. Då förlorar Sverige många av sina medborgare och får ett dåligt rykte.

 

Sverigedemokraterna tror att många föräldrar tvingar sitt barn att ha slöja på sig i skolan. De tycker att slöjan stör barnens självförtroende.

 

Men föräldrarna har rätt att ge sina barn en religiös uppfostran och barnen har rätt att efter egen förmåga själva ta ställning. Om en politiker har rätt att kontrollera en annan persons religionsutövning betyder det att man inte har religionsfrihet. Det bryter också mot barnens rättigheter.

 

Text: Ikran Qasim Danir, klass 5 Rosengårdsskolan, Malmö