NWT: Lärare i Värmland ska bli ännu bättre på svenska

Skolan upplever att läsundervisningen behöver utvecklas. Det görs nu i ett gemensamt projekt på Karlstads universitet med ett 40-tal svensklärare och rektorer i Värmland.

 

Värmland är ett av fyra län i Sverige som medverkar och satsningen görs på läsundervisningen för lärare i årskurs 4-9.

 

Under året kommer projektet också ske i skolornas lokaler där lärarna kommer att filmas för att sedan användas som underlag i utvecklingen.

 

Michael Tengberg är projektledare och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

– För två år sedan gjorde vi en behovsinventering och det var flera ämnen som lyftes upp. Flera företrädare för kommunerna nämnde att läsundervisningen var ett av de områden där det fanns stora behov av en satsning, säger han till NWT.

Han fortsätter:

–Det är något som skolorna upplever själva, att det här området är så viktigt och centralt för elevers utveckling i skolan överlag.

 

Projektet hålls på universitetet under 2020 och våren 2021.

 

Michel Tengberg är projektledare och professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet. Foto: Karlstad universitet

 

Michael Tengberg tror att projektet i framtiden kan påverka också lärarutbildningen i Karlstad även om det inte ligger inom projektets ramar för tillfället.

– De saker vi sätter fokus på ligger i hur lärare kan utveckla sin undervisningsskicklighet och det kommer kunna bli relevant för lärarutbildningen.