PT: “Man måste vara ärlig mot barnen”

Veronica Blomberg

Veronica Blomberg från Bufff ser ett ökat behov av stöd till barn och unga som har en förälder som dömts till fängelse. Foto: Catrin Renlund

Cirka 200 barn och unga i Piteå kommun har en förälder som sitter i fängelse. Det är viktigt att de drabbade barnen får hjälp och stöttning.

 

Varje år drabbas hundratals barn och ungdomar i Norrbotten av att någon i familjen, oftast pappan, grips av polisen och kanske döms till ett fängelsestraff.

 

Bara i Piteå kommun finns cirka 200 barn som under 2019 har en förälder i ett fängelse. Ytterligare 400 barn har en förälder med frivårdspåföljd vilket kan innebära att de till exempel har en elektronisk fotboja.

 

Många barn får inte den hjälp och stöttning de hade behövt. Men det är här organisationen Bufff kan hjälpa till.

 

Veronica Blomberg jobbar på Buff i Norrbotten och hjälper barn och deras familjer att klara sig igenom krisen. Hon besöker de som sitter i fängelset för att prata om barnens rätt att få veta vad som har hänt. Hon åker runt i skolor och informerar. Dessutom stöttar hon och pratar med drabbade familjer.

 

Veronica Blomberg tycker att socialtjänst, polis, elevhälsan och skolpersonal måste bli bättre på att berätta om att Bufff finns.

 

Veronica Blomberg tycker även att det är viktigt att barnen får veta sanningen om varför föräldern har försvunnit. Hon vill att de föräldrar som blir dömda till fängelse berättar det för sina barn.

– Man behöver inte gå in på detaljer, men man måste vara ärlig. Har man gjort ett grovt vapenbrott så ska man berätta det, så är det bara. Barnet får veta sanningen med tiden och har man ljugit blir det dubbla svek, säger Veronica Blomberg.

Många barn kan bli skadade
av vad deras föräldrar gör.
Till exempel är det jobbigt för barnen
om en förälder gör ett brott och hamnar i fängelse.

 

I Piteå är det ungefär 200 barn
som har en förälder som sitter i fängelse.
Och många barn får inte
den hjälp och stöttning de behöver då.

 

Men Buff är en organisation
som vill hjälpa barn med föräldrar i fängelse.
De jobbar på många sätt
för att hjälpa barnen.

 

Veronica Blomberg jobbar på Buff.
Hon säger det är viktigt att tala om för barnen
varför en förälder inte är där.
Om man har gjort något olagligt
är det viktigt att tala om det för sitt barn, säger Veronica.