Sydsvenskan: Många skånska grisar har sjukdomen salmonella

Foto:Arkiv

Nära 5 000 grisar har avlivats i Skåne sedan flera gårdar drabbats av ett salmonellautbrott.

 

Smittan har upptäckts på flera håll, och på en gård med storskalig produktion fick samtliga djur avlivas, rapporterar Lantbrukets Affärstidning enligt TT.

 

Salmonellan har upptäckts vid en provtagning i samband med slakt, och gårdar har dessutom spärrats av i väntan på att svar från provtagningen som gjorts på gårdar i Halland och Blekinge.

 

Det rör sig om varianterna Salmonella Typhimurium och Salmonella Derby, som är vanliga att grisar i Europa drabbas av.

 

Hur smittan hamnat på de skånska gårdarna är fortfarande okänt enligt Jordbruksverket.

 

På flera gårdar i Skåne
har grisar fått sjukdommen salmonella.
Det är en farlig sjukdom
och grisarna har tyvärr inte kunnat räddats.

 

Gårdar som har grisar
gör så människor kan äta kött.
Men om grisarna är sjuka
kan människor också bli sjuka av att äta köttet.

 

Därför kan djuren inte räddas
om de blir sjuka i till exempel salmonella.

 

Varför grisarna i Skåne blev sjuka i salmonella
är det fortfarande ingen som vet.