NWT: Nytt bibliotek på Kronoparksskolan

Skolkonstnären Annika Eriksdotter, rektor Maria Hultkrantz och Folke Sjöö från elevrådet invigde det nya biblioteket på Kronoparksskolan. Foto: Madeleine Sandström

Det nyrenoverade skolbiblioteket på Kronoparksskolan i Karlstad är nu invigt. Läslust och ny teknik ska locka eleverna till läsning.

 

– Med skolbiblioteket hoppas vi få ännu fler elever att bli nyfikna på läsning, säger Maria Hultkrantz till NWT, som är rektor på Kronoparksskolan.

 

Kronoparksskolan vill se till att alla elever som behöver hjälp och stöttning ska få det. Barn från förskolorna på Kronoparken och Kronoparksskolan, samt elever i årskurs 1–3 ska kunna gå till Kronparksskolans bibliotek och ta del av litteraturen.

– Så tidigt som möjligt ska man ha rätt stödinsatser. I och med renoveringen har vi gjort detta tillgängligt, säger Maria Hultkrantz.

 

Kronoparksskolan har bland annat satsat på en Hovercam som förstorar upp boken så att alla ska kunna ta del av den. Tidigare har det funnits Hovercamrar i klassrummen men nu har även biblioteket fått en. Man ska även kunna sitta inne i biblioteket och ha högläsning.

– Hovercamen blir också tillgänglig för alla i stället för att man ska sitta och titta på en liten bild. Här kan man även följa med i texten och vara med och titta. Man kanske försöker knäcka läskoden genom att titta på bilder, säger Maria Hultkrantz.

 

Folke Sjöö som ingår i Kronoparkens elevråd tycker om att läsa på fritiden. Han tycker det är bra att det finns Ipads och gillar när de har högläsning.

 

Folke Sjöö går på Kronoparksskolan i Karlstad. Foto: Madeleine Sandström

 

Hur tycker du att biblioteket blev efter renoveringen?

– Jag tycker det känns bra för det blev mycket mysigare. Vi var aldrig här förut men jag kanske kommer att komma hit mycket mer nu, säger Folke Sjöö till NWT.

 

Karlstads kommun bygger förnärvarande också ett nytt bibliotek på Fredricelundsskolan på Våxnäs.

 

På Kronobergsskolan i Karlstad
har man renoverat biblioteket.
Nu är det nya biblioteket invigt.

 

Rektorn på Kronobergsskolan heter Maria Hultkrantz.
Hon hoppas på att eleverna ska bli
ännu mer nyfikna på läsning nu.

 

Det nyligen renoverade biblioteket
ska inte bara vara öppet för Kronobergsskolan.
Även förksolorna runt omkring
ska kunna använda biblioteket.

 

Folke Sjöö är elev på Kronobergsskolan.
Han tycker om att läsa.
Han säger att han inte var så mycket på biblioteket
innan det blev renoverat.
Men nu tror han att han kommer vara där mer.