NWT: Så blir nya Fredricelundsskolan på Våxnäs

Under 2022 ska Nya Fredricelundsskolan stå färdig. Kostnaden beräknas till 250 miljoner kronor. Skiss: Sweco

Nu pågår rivningen av Fredricelundsskolan på Våxnäs. Om 2,5 år har den gamla skolan ersatts av en modern f–6-skola med bibliotek, förskola, familjecentral och en ny idrottshall.

 

Grävskoporna har de senaste veckorna jämnat Fredricelundsskolans B-hus med marken och A-huset håller på att rivas inför bygget av den nya skolan.

– Här kommer det finnas salar för slöjd, idrott samt kök och matsal under byggtiden. Resten av undervisningen bedrivs i moduler, säger Camilla Jansson till NWT, projektledare för nya Fredricelund som blir namnet på anläggningen.

 

Under byggtiden kommer delar av undervisningen att genomföras i moduler. Foto: Christer Wik

 

Den nya byggnaden kommer att bli i två plan och får en yta på cirka 8 000 kvadratmeter och byggs i fyra kuber.

 

Förutom den vanliga f–6-skolan som växer något från knappt 300 till 350 elever kommer lokalerna även att innehålla en ny förskola med fyra avdelningar (grannen Tallåsens förskola blir kvar i nuvarande utformning), en öppen förskola och en familjecentral med barnmorskemottagning och barnavårdscentral. Arbetsmarknad- och socialförvaltningen har beslutat att inte ha med en socionom i denna familjecentral.

– Mot Våxnäs centrum anläggs ett torg med en publik entré till biblioteket, familjecentralen och idrottshallen. Sammantaget kommer det här bli stort lyft för Våxnäs där ju även Våxnäs centrum ska rustas upp, säger Camilla Jansson.

 

Kommunens projektledare för nya Fredricelund, Camilla Jansson, vid rivningen av gamla Fredricelundsskolan som pågår för fullt. Foto: Christer Wik

 

Fredricelundsskolans rektor Jan Bengtsson är mycket nöjd med den stora investeringen.

– Det här kommer att betyda jättemycket för hela stadsdelen. Dagens skola är från 1963 och är väldigt sliten. Det är väldigt bra att man skapar ett stadsdelsnav och att den nya skoldelen kan byggas på med en våning om det behövs, säger han till NWT.

Nu håller Fredricelundsskolan på Våxnäs på att rivas.
Om två och ett halvt år
kommer den nya skolan att vara färdig.

 

Camilla Jansson leder projektet
med att bygga den nya skolan.
Hon säger att den kommer att ha
bibliotek, familjecentral och en ny idrottshall.

– Sammantaget kommer det här bli stort lyft för Våxnäs
där ju även Våxnäs centrum ska rustas upp
säger Camilla Jansson.

 

Rektorn på Fredricelundsskolan heter Jan Bengtsson.
Han är mycket nöjd med planerna
på den nya skolan.
– Det här kommer att betyda
jättemycket för hela stadsdelen, säger han.