NWT: Tyck till om parkerna i Karlstad

En bred grusväg genom en park. Vägen omges av träd med stora trädkronor. Flera cyklister cyklar bort genom parken.

Parker är viktiga platser i stan för att kunna vila och umgås. (Bilden har inget med artikelns innehåll att göra)

Vad tycker du kan bli bättre i parkerna i Karlstad? Det vill kommunen veta för att kunna göra parkerna bättre.

 

Karlstad kommun vill göra flera av sina parker bättre och finare. Museiparken och Stadsträdgården har de redan gjort i ordning mycket, men det finns över 100 andra parker i kommunen som kan behöva göras om.

 

Inför förändringarna i parkerna vill kommunen samla in åsikter från de som bor i Karlstad. Vad tycker du är det bästa med din park? Och vad skulle du vilja ändra? Till en början kan du tycka till om 13 av parkerna genom att gå in på kommunens hemsida.

 

Kommunen vill göra om parkerna eftersom de är en viktig del i staden. De är viktiga bland annat på grund av miljön, eftersom parker håller nere temperaturen nu när hela världens temperatur håller på att stiga.

 

– Eventuellt kommer vi därför att plantera fler växter och träd i parkerna. Vi vill även få in fler arter. Våra parker är också viktiga platser för att umgås och återhämta sig i, säger Cecilia Karlsson till NWT. Hon jobbar på kommunen som parkingenjör.

 

I Karlstad kommun finns det många parker.
Nu vill kommunen göra parkerna
bättre och finare.

 

Karlstad har redan gjort i ordning
Museiparken och Stadsträdgården.
Men nu vill de alltså piffa upp
de andra parkerna i kommunen.

 

Därför undrar nu kommunen
vad du tycker att parkerna behöver.
Du kan gå in på kommunens hemsida
och föreslå saker du vill se i parkerna.