NWT: Ungdomar i Säffle oförsiktiga i trafiken

Säfflepolisens gruppchef Fredrik Lindgren. Foto: Claes Österman / NWT

Cykelregler för barn och ungdomar

Krav på hjälm: Alla barn och ungdomar under 15 år ska använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Detta gäller också om de cyklar inom inhägnat område.

Övergångsställe: Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående.

Gågata: När du cyklar på en gågata är högsta hastigheten gångfart och du har väjningsplikt mot gående.

Cykla på cykelbanan: Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas.

Källa: Transportstyrelsen

 

 

Sedan höstterminen drog igång har polisen i Säffle märkt en ökad oförsiktighet bland ungdomar som cyklar till och från skolan.

 

Cykla på trottoaren, korsa vägen där det inte är tillåtet och köra mot rött. Polisen Fredrik Lindgren och hans kollegor ser en hel del av det när de är ute och patrullerar i Säffle.

– Och vi ser det framför allt i samband med skoldagens start och avslut, säger Säfflepolisens gruppchef Fredrik Lindgren, till Säffle-Tidningen.

 

Han tror att det kan handla om både bristande kunskap hos ungdomarna, men också om en oförståelse om vilka risker man utsätter sig för.

– Det känns som lek, och det blir alltid ett problem i samband med att skolorna öppnar igen, säger han.

 

Eftersom många av cyklisterna som polisen ser är under femton är det svårt för dem att göra något mer än att prata med ungdomarna.

 

Oftast skärper sig folk när de ser polisbilen men återupptar leken när polisen försvunnit, berättar Fredrik Lindgren.

 

Fredrik Lindgren menar också att polisens roll inte är att uppfostra de unga, utan att snacket om trafiksäkerhet behöver tas av föräldrarna.

– Att cykla på trottoaren eller korsa vägen på ett felaktigt sätt är ingen allvarlig brottslighet i sig, men det är en fara man utsätter sig för, säger han.

 

Nu har höstterminen börjat.
Då är det kanske många
som cyklar till skolan.

 

Polisen i Säffle har märkt
att unga är mindre försiktiga på cykeln.
Det är mest ungdomar som ska till skolan
som har blivit mindre försiktiga, enligt polisen.

 

Fredrik Lindgren jobbar på polisen i Säffle.
Han säger att många är mindre försiktiga
just när skolan börjar och när den slutar.

 

För att få ungdomarna att bli mer försiktiga
brukar poliserna prata med dem.
Det är många som inte vet om
att det kan vara farligt att inte vara försiktig på cykeln.