NWT: ”Vi behöver fler rika kvinnor”

Camilla Wagner är född och uppvuxen i Kristinehamn. Foto: Frida Ingemarsson

BNP

Bruttonationalprodukt (BNP) är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. Om man i ett land summerar värdet av alla färdiga varor och tjänster som producerats under ett år får man fram landets BNP.

Camilla Wagner är vd för jämställdhetsbyrån Klara K, som bland annat hjälper företag att utveckla sitt jämställdhetsarbete.

– Vi behöver fler rika kvinnor, säger hon till Nya Kristinehamns-Posten.

 

Kvinnors löner har ökat mer än männens de senaste 20 åren och ligger nu i genomsnitt 4 procent lägre än männens.

Men räknar man alla inkomster efter skatten betald, alltså de pengar som faktiskt syns på bankkontot, så har skillnaden mellan män och kvinnor legat kvar på ungefär samma nivå. Där har de svenska kvinnorna fortfarande 20 procent mindre pengar än männen.

 

Att verka för ekonomisk jämställdhet handlar inte om att vara snäll, det handlar om tillväxt, menar hon.

– Om kvinnor hade samma betalningsförmåga som män, alltså lika mycket pengar, så skulle BNP öka med 10 procent. Det är 500 miljarder om året. Pengar som vi tackar nej till.

 

Camilla Wagner växte upp i Kristinehamn men efter studenten bar det av till Stockholm. Där läste hon på universitetet och år 2000 började hon på näringslivsmagasinet Veckans affärer och jobbade med flera stora undersökningar. Mest känd har hon blivit för listan över Sveriges 125 mäktigaste kvinnor som hon ansvarade för i många år.

– Det var ett väldigt stort arbete, särskilt i början. Ingen tog frågan riktigt på allvar, berättar hon.

 

I dag jobbar Camilla Wagner som vd för jämställdhetsbyrån Klara K, som bland annat hjälper företag att utveckla sitt jämställdhetsarbete.

– Alla fattar att jämställdhet är bra och behövs, det är inte en tramsfråga längre. Men det är svårt. De flesta på maktpositioner är män och de pratar kanske inte så mycket om jämställdhet och är rädda för att göra fel.

 

Camilla tycker att jämställdhetsdiskussionen behöver fokusera mer på var makten ligger, istället för att stirra sig blind på sexuella övergrepp och trakasserier, även om det också är viktiga frågor.

 

26 procent av alla bolag i Sverige ägs av kvinnor, resten äger männen. Men de flesta bolag som kvinnor äger är av den mindre storleken. Därför är en av Camilla Wagners viktigaste hjärtefrågor att kvinnor ska driva företag som kan växa.

– Vi måste fokusera på ägandet. Kvinnor behöver sitta på kapitalet eller på pengarna, säger hon till Nya Kristinehamns-Posten.

Camilla Wagner jobbar
på ett företag som heter Klara K.
De arbetar för jämställdhet
alltså att män och kvinnor ska ha samma möjligheter.

 

Camilla Wagner tycker att
kvinnor måste tjäna mer pengar.
Då kan de ha samma möjligheter
att köpa vad de vill till exempel.

 

På de senaste 20 åren
har kvinnor fått mer i lön.
Nu tjänar kvinnor fyra procent sämre än män.
Men kvinnor har ändå mindre pengar
än vad män har.

 

Det vill Camilla Wagner ändra på.
Hon säger att kvinnor måste äga mer saker.
Då kan det bli riktigt jämställt i Sverige.