förlossning

Liten risk att nyfödda smittas med covid-19

Amerikansk undersökning där mammorna var smittade med coronaviruset.