pest

NWT: Mer harpest i Värmland

Under sommaren har flera fall av harpest upptäckts i Värmland – både hos djur och människa