PIRLS

Läsförmågan sjunker hos svenska tioåringar

Det är fler fjärdeklassare än tidigare som inte läser så bra.