Välj ett av följande alternativ

 1. Om en pojke som har en farfar.

  Nej, tyvärr. Visst handlar artikeln om en pojke som har en farfar, men det är inte det mest intressanta.

 2. Om hur det är att vara en stolt farfar.

  Nej, tyvärr. Artikeln berättar inte att farfar är stolt.

 3. Om en farfar som går på händer.

  Ja! Det mest intressanta är att en farfar går på händer.

 4. Om hur det är att ha en ovanlig farfar.

  Nej. Artikeln beskriver inte pojkens känslor inför sin ovanlige farfar.