Skola

Rasism är ett problem i skolorna

Rädda barnen har frågat femteklassare om rasism i skolan.

Mobiler kan försvinna från klassrummet

Regeringen har gjort förslag på hur klassrummen ska bli lugnare.

Kamelen Roshan delar ut böcker till barn

Kamelen har kommit med böcker när skolorna varit stängda.

Skolor är inte så intresserade av betyg i fyran

Planen var att 100 skolor skulle testa, men det var bara 15 som anmälde sig.

Många elever lär sig mindre på distans

Elever som redan har det svårt i skolan riskerar att halka efter ännu mer. 

Högstadieelever kan få plugga på distans

Det är upp till varje skola hur de vill göra.

Skolgårdar blir mindre och mindre

Stockholm är staden med minst yta för elever att röra sig på.

Alla lärare ska undervisa i sex och relationer

Regeringen har beslutat att alla lärare i skolan ska kunna undervisa i ämnet sex och relationer.