Kulturskolorna får mindre pengar

På kulturskolorna kan man till exempel lära sig att spela fiol. Foto: Pixabay

På grund av dålig ekonomi måste många kommuner i Sverige spara pengar. Det gör att många av landets kulturskolor kommer att få mindre pengar. 

Nu för tiden är ekonomin sämre för många. Exempelvis gör inflationen att mat och andra saker kostar mer att köpa. 

Den dåliga ekonomin påverkar också landets kommuner. Många av dem måste därför spara in pengar. 

Nu visar en undersökning från en organisation som heter Kulturskolerådet att många kommuner kommer att ge mindre pengar till kulturskolorna. 

Kulturskolor är skolor där barn och ungdomar kan lära sig olika kultur-aktiviteter, som till exempel att spela ett instrument eller fotografera. 

Kulturskolan är inte som en vanlig skola. Kulturskolan går man till på fritiden och det är frivilligt att vara med. 

Enligt undersökningen från Kulturskolerådet kommer nästan hälften av kulturskolorna att få mindre pengar från kommunerna. Många kulturskolor kommer inte heller att få mer pengar än tidigare trots att inflationen gör att allt blir dyrare. 

Magnus Ekwall jobbar på Kulturskolerådet. Han säger att det kommer att påverka barnen och ungdomarna som går i en kulturskola.

– När 90 procent ska spara eller inte får mer pengar än förra året blir det konsekvenser för barn och unga, säger han till SVT. 


Tryck på play för att se en digital orkester från Eskilstuna kulturskola:

Det är många som har dåligt med pengar just nu.
Det är också många kommuner
som inte har så mycket pengar.
Därför måste kommunerna spara.

 

Det är till exempel kommunerna
som håller i kulturskolor.
En kulturskola är inte som en vanlig skola.
På en kulturskola går man på fritiden
för att lära sig att
till exempel spela instrument eller fotografera.

 

Enligt en ny undersökning kommer
de flesta kulturskolorna i Sverige att få mindre pengar.
Det gör så att de inte kommer kunna
lära ut lika bra som tidigare.