Teleskop har undersökt solvinden

Foto: Rajiv Bajaj/Unsplash

Från solen kommer det något som kallas solvinden. Den påverkar oss på jorden. Nu har ett teleskop undersökt solvinden närmare.

Solens strålar är inte det enda som når oss på jorden. Solen skickar också hela tiden ut partiklar i rymden. Det kallas solvinden.

När partiklarna från solen kommer till jorden skapar de norrsken. Det är ett ljus på himlen som syns längst i norr och längst i söder på jorden. 

Ibland blir det utbrott på solen. Då kommer det väldigt mycket partiklar från solen. Det kallas för en solstorm. Solstormar är inte farliga för oss människor, men ibland kan de påverka exempelvis elektricitet och flygtrafik här på jorden. 

Med hjälp av ett teleskop som heter Solar Orbitar har forskare nu undersökt solvinden närmare.  De har till exempel kollat på var på solen solvinden skapas.

En av forskarna heter Stephanie Yardley. Hon jobbar som solfysiker vid ett universitet i Storbritannien. 

– Vi måste veta vad som händer i rymden för att kunna förutsäga när solstormarna träffar jorden, säger hon till SVT.

Det finns något som heter solvinden.
Det är partiklar som kommer från solen.
När partiklarna når jorden så blir det
till exempel norrsken.

 

När det kommer väldigt mycket partiklar från solen
kallas det för en solstorm.
Solstormar är inte farliga för oss
men de kan störa vissa saker på jorden.
Till exempel kan solstormar
påverka elektricitet och flygplan.

 

Nu har forskare undersökt solvinden
med hjälp av ett teleskop.
Teleskopet heter Solar Orbitar.
Med hjälp av teleskopet har forskarna
undersökt till exempel var solvinden kommer från på solen.