Många tycker det är en självklarhet att kultur är grundläggande för människans naturliga behov. Men i Jenna Najars forskning får vi veta lite mer hur kultur kan påverka våra hjärnor. 

 

Jenna Najar är läkare och doktorand på institutionen för neurovetenskap och fysiologi på enheten för Neuropsykiatrisk epidemiologi på Göteborgs Universitet och Sahlgrenska akademin. Hon är en del av forksningsteamet på AgeCap (Centrum för åldrande och hälsa). De har i en populations-studie med 800 kvinnor sätt att kulturella aktiviteter kan minska risken för demens. 

 

Med hjälp av olika hjärnstimulerande aktiviteter, som att spela instrument och skaffa sig utbildning, att läsa och skriva, att gå på museum och konserter, kan man göra hjärnan starkare och mer motståndskraftig. 

 

– Det har forskats på det här i tjugo år. Det som varit problemet tidigare är att man har forskat på individer i högre åldrar (>70 år) och då kan demensprocesserna redan ha satts igång. I vår studie fann vi att kvinnor som var aktiva i hjärnstimulerande aktiviteter i medelåldern hade en minskad risk att drabbas av demens. Det man börjar med i barndomen kan man tänka sig följer med senare i livet och man kan få en form utav summerande positiv effekt, säger Jenna.

 

Jenna förklarar att man kan träna hjärnan så att den blir stark och därmed mer motståndskraftig mot demenssjukdomens sjukdomsprocesser. Det heter att man skapar sig en kognitiv reserv. 

 

– Ju högre kognitiv reserv du har, desto högre är sannolikheten att du kan motstå demenssjukdom i hjärnan även om demensprocesserna kan ha satts igång i hjärnan.

 

Forskarna på AgaCap tittade på olika former av hjärnstimulerande aktivitet. Allt från att läsa och skriva, spela instrument, lyssna på musik, sjunga i kör, gå på museum, gå på konsert. Till att jobba ute i trädgården eller städa, vara aktiv i föreningsliv eller religiösa aktiviteter. De kvinnor som var aktiva i hjärnstimulerande aktiviteter, så som att läsa, skriva, göra korsord, gå på teater och konsert, spela musik, hade en minskad risk att drabbas av demens, vilket forskarna tror beror på att det gör hjärnan starkare.

 

Fler Artiklar