Porträtt på Petra Krantz Lindgren i ljust blå tröja, bakgrunden är vit.
Petra Krantz Lindgren är författare och utbildare. Foto: Gabriel Liljevall

Respektfullt inte lika med konfliktfritt

 

Petra Krantz Lindgren är författare och utbildare i kommunikation och konflikthantering för föräldrar och pedagoger. Hon har skrivit boken Med känsla för barns självkänsla om hur vi kan stärka relationen och barnets upplevelse av att vara värdefull. Hon bloggar även på En annan du.

 

Föräldrar möter många olika utmaningar i sin relation till barnen och Petra tror att dagens föräldrar tappar bort sig bland behoven och blandar ihop respektfullt föräldraskap med konfliktfritt föräldraskap.

 

– Många föräldrar jag möter är pressade mellan ett ideal om att å ena sidan vara respektfull och möta sina barn likvärdigt och å andra sidan ta hand om alla andra behov hos barnet och sig själv, till exempel sömn, näring, hygien. Jag upplever att många föräldrar anser att ett respektfullt föräldraskap är lika med ett konfliktfritt föräldraskap. ”Om jag är en bra förälder får jag mitt barn att göra det som är bäst för henne och för mig utan att hon blir ledsen eller protesterar.”

 

Petra förklarar att detta i många fall är omöjligt och istället gör att föräldern ofta hamnar i två lika dåliga fallgropar: 1. Föräldern ger upp på några behov som är viktiga, antingen för sig själv eller för barnet, som sömn, nyttig mat eller liknande. Det skapar bitterhet och/eller oro. 2. Föräldern fattar beslut som tillgodoser viktiga behov, möts av barnets sorg eller ilska och känner sig som en dålig förälder.

 

– Att det blir så här har sin grund i missuppfattningen att ett barn som behandlas med respekt alltid är ett nöjt barn. Och så är det ju inte. För barn har inte koll på vad som är bäst för dem. Däremot har de koll på vad de har lust med. De har lust med godis, men behov av näringsriktig mat. De har lust att vara uppe och spela på datorn, men behov av vila. Att vara en bra förälder innebär därför inte att alltid låta barn få som de vill för då får de inte vad de behöver. Att vara en respektfull förälder handlar mer om att respektera barnens reaktioner när de inte får som de vill. Att inte klandra barnen för att de känner som de gör. ”Jag fattar verkligen att du blir besviken för att du måste stänga av datorn nu. Jag blir också ledsen när jag inte kan fortsätta med saker jag gillar att hålla på med.” Snarare än: ”Det är väl inget att bli så upprörd över! Du vet ju att du måste sova. Sluta gnälla nu!”

 

Men Petra ser också ensamhet som något som präglar föräldraskapet.

 

– Förr gjorde de flesta föräldrar ungefär likadant. Förr hade föräldrar mer kontakt, till exempel genom skolan. Nu är hela samhället mer individualistiskt och det betyder att föräldrar på sätt och vis blir mer ensamma. De kan inte längre hänvisa till ”alla andra” och ”så gör man”. De behöver hitta sina egna svar på vad som är viktigt i just deras familj. Det är svårt, men förstås också rätt fantastiskt.

 

Ibland hörs röster i media som säger att barn får bestämma för mycket och att föräldrar förlorat makten. Frågan är då vilken relation man har som mål, menar Petra.

 

– Hur man ställer sig i den frågan beror mycket på vilket mål man ser framför sig. Jag ser framför mig en relation mellan förälder och barn som är präglad av samarbete och ömsesidig respekt. En relation där barn och vuxna är måna om att det blir bra för båda parter och är öppna för att hitta lösningar som fungerar för båda. En av anledningarna till att detta är mitt mål, är att det är så som de flesta välfungerande vuxenrelationer ser ut och jag tycker att det är viktigt att förbereda barnen för vuxenlivet.

 

Maktkampen uppstår, enligt Petra, när föräldern har målet att barnen ska lära sig att lyda och respektera de vuxna. Då blir det logiskt att prata om att ”återta” makten över barnen.

 

– Den samhällstrend som pågått under lång tid, i riktning mot ett mer likvärdigt föräldraskap, ser jag i grunden som något positivt. Men jag ser också att den gett upphov till en del problem och missuppfattningar hos föräldrar och andra vuxna.

 

Petra förklarar att i strävan efter att behandla barnen med respekt och ta deras behov på allvar har en del tappat bort sina egna behov och omsorgen om andra människor.

 

– Resultatet har ibland blivit att barn tillåts ta plats på bekostnad av både föräldrarnas och andra människors behov. Lösningen på det ser jag dock inte ligger i att låta pendeln slå tillbaka till ett mer auktoritärt förhållningssätt, utan snarare i att just hitta till ett tredje alternativ, det jag står för, där föräldrar och barn samarbetar för att hitta lösningar som tillgodoser behoven hos alla inblandade.

 

I höst ska Petra tillsammans med författaren och minnesexperten Mattias Ribbing ut på föreläsningsturné om barn och pedagogik.

 

– Jag träffade Mattias första gången för något halvår sedan när han intervjuade mig i sin podd. Vi gillade varandra med en gång och kunde knappt sluta prata, vi hade så mycket gemensamt. Även fast vi har helt olika perspektiv så visade det sig att vi brinner för samma frågor: respektfulla och samarbetsinriktade relationer mellan barn och vuxna och att barndomen får vara viktig i sig, inte bara en förberedelse för vuxenlivet. Nu kommer vi alltså att ge oss ut i Sverige och föreläsa tillsammans, utifrån våra respektive perspektiv, avslutar Petra.

 

Nanna Salemark

 

2019-06-15

Fler Artiklar