En skola under texten "Du har rätt att gå i skolan"
Bild: Mellanhedsskolan, år 1 och 2

 

Visa barnens lag

 

Barnkonventionen är del av svensk lag från och med den 1 januari 2020. Hjälp till att sprida kännedom om innehållet i barnkonventionens artiklar. Vilka artiklar tycker du är viktiga? Vad vill du att människor ska tänka på när det gäller barnens lag?

 

Gör bilder om barnens rättigheter som vi kan visa på MiniBladet.

 

Skicka gärna in flera bilder under läsåret. Vi publicerar utvalda bidrag i våra kanaler på MiniBladet samt i medverkande dagstidningar.

 

Barnkonventionen innehåller alla de rättigheter som barn har. Alla barn i hela världen är är lika mycket värda och har samma rättigheter.

En konvention är en överenskommelse mellan olika länder. En bestämmelse i en konvention kallas för artikel. De flesta länderna i världen har skrivit under Barnkonventionen.

Det är viktigt att du känner till dina rättigheter. Det är också mycket viktigt att du hjälper till att sprida information om Barnkonventionen så att alla barn känner till sina rättigheter.

(Mina Rättigheter, Nätverket för barnkonventionen)

 

Gör så här:

 

 1. Välj en artikel ur barnkonventionen
  Välj en artikel i barnkonventionen som du själv tycker är viktig. Du kanske har varit med om en speciell händelse eller läst om något som du tycker bryter mot barnens lag.
 2. Gör en bild med en sloganMåla en bild som passar till den artikel du valt. Skriv in en tydlig slogan i bilden.
  En slogan är en kort mening på 2-7 ord som vill övertyga läsaren att man tycker något är viktigt.Greta Thunberg använder Fridays for future och Skolstrejk för klimatet som slogans.

  En familj kramas under texten "Jag har rätt itll min familj"
  Bild: Molly Toyama
 3. Förklara din bildFörklara hur du har tänkt när du gjorde bilden. Vilken artikel i barnkonventionen passar till din bild?
 4. Skicka inSkicka in bilden och din förklaring till MiniBladet. Använd inskicksformuläret på den här sidan.Skriv också vilken artikel du valt som inspiration.

 

Att tänka på!

 

Bilden ska visa hur du tänker och reagerar på något som står i barnkonventionen. Något som du tycker är viktigt. Tänk gärna på hur andra barn har det och hur barnkonventionen kan göra deras situation bättre. Få gärna idéer från något du har läst eller sett. 

 

Du måste själv ha skapat bilden. Det kan hända att vi gör några mindre ändringar för att den ska passa på vår sida. Text och bild kan även komma att publiceras i samarbetande dagstidningar. 

 

Är du pedagog och vill implementera barnkonventionen i ditt arbete finns det en lärarhandledning du kan läsa här.

 

Här kan du se vad andra har skickat in.