Ljudböcker

NWT: De har engelska på kyrkogården

När det är engelsklektion på Nobelgymnasiet i Karlstad tar lärarna med sig eleverna ut på ljudboks-promenader.

Fler människor lyssnar på ljudböcker

Allt fler köper och lyssnar på ljudböcker istället för vanliga böcker.