Lövsångarna blir färre

En lövsångare. Foto: Pixabay

Den lilla fågeln lövsångaren är Sveriges vanligaste fågelart. Men de senaste åren har antalet lövsångare minskat och forskarna vet inte varför. 

Lövsångaren är en liten fågel med spetsig näbb. Lövsångarens fjädrar är ljusa och skiftar i grönt och gult. 

Du har antagligen sett eller hört lövsångare många gånger. Det är nämligen en vanlig fågelart i Asien, Europa och Afrika.

Lövsångaren är dessutom den vanligaste fågeln i Sverige. Men de senaste åren har något hänt. Antalet lövsångare har minskat. Den har minskat mer i södra än i norra Sverige.

För att lära sig mer om olika fåglar kan forskare ringmärka dem. Då sätter forskarna en liten ring runt fågelns ben. 

Varje ring har ett eget nummer och  på så vis kan forskarna hålla koll på vart fåglarna tar vägen. 

Genom ringmärkningen har forskarna märkt att lövsångarna har blivit färre. Minskningen har pågått i flera år, men de senaste tre åren har antalet lövsångare minskat mest. 

Forskarna vet inte varför lövsångarna minskar i antal, men de jobbar på att ta reda på det. 


Tryck på play för att höra en lövsångare:

Lövsångaren är en liten fågel med spetsig näbb.
Det är faktiskt Sveriges vanligaste fågel.
Men på senaste tid har lövsångarna blivit färre.

 

Det är inte någon som vet
varför lövsångarna har blivit färre.
Men forskarna vet att antalet lövsångare har minskat.

 

Det vet forskarna tack vare något
som kallas för ringmärkning.
Ringmärkning betyder att forskarna fångar en fågel
och sätter en liten ring runt fågelns ben.
Sen släpper forskarna iväg fågeln igen.

 

På grund av den lilla ringen runt benet på fågeln
kan forskarna följa vart fågeln flyger.
Det är på det sättet forskarna har lärt sig
att lövsångarna blir färre.

 

Nu vill forskarna ta reda på varför
antalet lövsångare minskar.