Människor får skadestånd för farligt vatten

I Kallinge fanns det mycket PFAS i vattnet. Foto: Pixabay

Fakta: Så här har domstolarna dömt

 

I Sverige finns det flera olika domstolar som har hand om olika saker. I fallet med dricksvattnet i Kallinge var det de allmänna domstolarna som dömde i frågan. 

 

Man kan säga att de allmänna domstolarna är de vanliga domstolarna. De har hand om att döma i brott och i frågor där människor inte är överens. De består av tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen (HD). 

 

Tingsrätten i Blekinge sa att människorna i Kallinge hade rätt till skadestånd. Men i Sverige har människor rätt att överklaga en dom. Det gjorde Ronneby kommun.

 

Då var det hovrättens tur att avgöra frågan om skadeståndet. Hovrätten sa att kommunen inte behövde betala skadestånd.

 

Då överklagades frågan igen. Nu är det HD som har haft hand om frågan. HD är den sista domstolen man kan överklaga till. Det HD bestämmer gäller därför. HD sa att människorna i Kallinge ska få skadestånd.

 

Källa: Sveriges Domstolar/SVT

Människorna i orten Kallinge har fått i sig ett farligt ämne som kallas PFAS. Ämnet har funnits  i dricksvattnet. Nu säger Högsta domstolen (HD) att människorna ska få ett skadestånd. 

PFAS är ett namn på många olika ämnen som liknar varandra. PFAS är skapat av oss människor och finns i många saker. Det finns till exempel i stekpannor,  telefoner och i vissa kläder. 

PFAS försvinner inte, utan finns kvar i både naturen och i oss människor. Vissa PFAS-ämnen kan vara farliga för oss människor. 

För tio år sedan upptäcktes det att det fanns väldigt mycket PFAS i dricksvattnet i en ort i Blekinge som heter Kallinge. Kallinge ligger nära en av Försvarsmaktens flygbaser.  

Det visade sig att PFAS-ämnena kom från ett brandskum som Försvarsmakten hade använt på flygbasen i många år.

I tio år har människor i Kallinge försökt få skadestånd från Ronneby kommun för att de har fått i sig mycket PFAS genom sitt dricksvatten. Skadestånd är pengar som man kan få om man blir skadad av någon annan.

Människorna i Kallinge tog därför frågan till domstol. På tisdagsmorgonen berättade Högsta domstolen vad de har bestämt. De har bestämt att människorna i Kallinge har rätt att få skadestånd. 

Jonas Malmberg jobbar som domare i HD. Han säger att människorna i Kallinge har så mycket PFAS i sitt blod att det är skadligt för deras kroppar. Därför ska de få skadestånd. 

– Domstolens bedömning är att de höga halter PFAS som de boende har i blodet innebär en så beaktansvärd fysisk försämring av deras kroppar att de drabbats av ett fysiskt defekttillstånd som i skadeståndsrättslig mening är en personskada, säger Jonas Malmberg till SVT. 

En av människorna i Kallinge som har jobbat för att de ska få skadestånd heter Herman Afzelius. 

 – Rättvisa får man inte, det skapar man. Och det har vi gjort. Tio års kamp är över, säger han till SVT.

Det finns ämnen som kallas PFAS.
Det är ämnen som vi människor skapar.
Vi använder ämnena i olika saker
till exempel stekpannor och telefoner.

 

Men PFAS kan vara farligt för oss människor
om vi får in för mycket av dem i kroppen.

 

Många människor i Kallinge i Blekinge
fick i sig mycket PFAS.
PFAS fanns nämligen i deras dricksvatten.

 

Där fanns PFAS för att ämnena fanns i brandsläckare-skum
som Försvarsmakten hade använt i Kallinge.
När skummet hade åkt ner i marken
hade alltså PFAS åkt med och sen hamnat i dricksvattnet.

 

Människorna i Kallinge ville ha skadestånd.
Skadestånd kan man få om man har blivit skadad av någon.
Människorna i Kallinge tyckte
att kommunen hade skadat dem.

 

Nu har Högsta domstolen bestämt
att människorna i Kallinge ska få skadestånd.
Människorna i Kallinge har försökt få skadestånd i 10 år.
Och nu kommer de att få det.